Opplæring
- Sertifisert sveising
- Åpne/ bedriftsinterne kurs
- Fjernundervisning
- Smaksprøve fjernundervisning

Konsulenttjenester
- Produktutvikling
- SkatteFUNNsøknader
- Sveiseprosedyrer
- Havarianalyser

Datoer og nye priser
Kontakt oss
Om oss

NEMKO-SERTIFISERTE PLASTSVEISEKURS:
Resertifisering (1-dags kurs)

Sertifikat B, speil- og el.sveising (5-dagers kurs)

Sertifikat C, gassrør-sveising (1-dags kurs)

Sertifikat D, tråd- og ekstrudersveising (5-dagers kurs)

Sertifikat E, membransveising (5-dagers kurs)

Sertifikat B, elektro-sveising (3-dagers kurs)

Sertifikat B, speilsveising (3-dagers kurs)


ØVRIGE KURSTILBUD

 • Bedriftsinterne kurs, be om pris! .
 • Sprøytestøping: Nytt kurs kommer.
 • Sveising: Bedriftsinterne kurs min. et pr måned .
 • Industriell sammenføyning: Nytt kurs kommer
 • Materiallære: Nytt kurs kommer
 • Materiallære: Nettkurs!
 • Pit Stop (hurtige verktøybytter): Nettkurs!
 • Annen plastrelaterte opplæring: Kontakt oss

  Bedriftsintern opplæring er vår spesialitet. Ta kontakt for en uforpliktene samtale.

  STI satser på å formidle kunnskap innen plastens mangfoldige verden. Tilgangen på info og opplæring innen plastrelaterte problemstillinger føles for mange mangelfull. Dette ønsker STI nå å gjøre noe med, da vårt opplæringssystem er basert på fjernundervisning og gir en fleksibilitet som gjør det mulig å holdt jevnlige samlinger flere steder i landet.

  Vi arbeider daglig med rådgivning/prosjektledelse innen plastindustri. STI har erfaring med de fleste problemstillinger vedrørende bruk, konstruksjon og produksjon. Vi har et godt nettverk innen materialvalg, produksjon og testing av plast.

  STI sitt spesialfelt er sammenføyning av plast, og vi tilbyr sertifisert opplæring gjennom Nemko.

  STI har nå etablert samarbeid med Sveriges Provnings och Forskningsinstitut for opplæring av personell i emnet ”sveising av plast” i Sverige. En sertifiseringsordning er på trappene og opplæringen vil skje i tråd med de regler som kommer. Foreløpig vil opplæringen følge Nemko sine krav.